Wzrost produktywności i zadowolenia wspólnika w firmie technologicznej

DZIĘKI ZASTOSOWANIU EXECUTIVE COACHINGU

Wyzwanie

spadek nastroju, brak poczucia sensu w pracy, utrudniona komunikacja i współpraca ze wspólnikiem i managerami w firmie, niewykonywanie właściwych zadań

Rozwiązanie

EXECUTIVE COACHING
cykl sesji coachingowo-mentoringowych

Wyniki & Efekty

Ułożenie na nowo współpracy ze wspólnikiem
Podjęcie decyzji o zwolnieniu i zatrudnieniu kluczowych osób w firmie
Lepsza organizacja czasu pracy
Pozyskanie nowych inwestorów do firmy

“Potraficie nas skonfrontować 
z własnymi założeniami i stereotypami i dać feedback, pozwalający lepiej zobaczyć własne ograniczenia oraz możliwości i skoncentrować się 
na tych drugich. Dziękuję!”

Joanna Łąka-WałachDyrektor Sprzedaży Luxmed

“Alex was there every step of the way and brought my vision further than I could have imagined!”

Josh MargolisFounder of DAF